Vælg en side

Køb af bolig på Costa del Sol

Købsforløb

Reservation:

Det første trin er at finde en ejendom som passer til ens behov og budget, når salgsprisen er accepteret af sælger, er det normalt i Spanien at reservere ejendommen, dette gøres ved at tage den ud af markedet ved at indbetale et reservationsdepositum.

Det er typisk mellem 3.000 – 6.000 Euro.I det øjeblik tager du ejendommen ud af markedet til din advokat har kontrolleret og undersøgt alle relevante forhold.

Du bør altid kontakte en advokat inden du indbetaler reservationsbeløbet eller betale det til den advokat som repræsenterer dig i Spanien.

Hvis nogle af de lovpligtige forhold ikke er opfyldt eller forholdene i kontrakten ikke er opfyldt bliver reservationen refunderet, men hvis du selv ombestemmer dig mister du typisk dit depositum med mindre andet er aftalt mellem køber og sælger

I reservations dokumentet er det vigtigt at anføre betalingsterminer for de næste to trin PRIVAT KONTRAKT og UNDERSRIFT PÅ SKØDE.

Privat kontrakt:

Dette sker normalt 10 til 14 dage efter RESERVATIONEN og man må forvente at betale 10 % af ejendommens værdi ved gensalg eller 20 % til 40 % ved nybyggeri.

De 10 til 14 dage det er den tid din advokat bruger til at sikre alle lovpligtige forhold er opfyldt.

Ting som byggelicenser, bankgarantier skal være dokumenterede og der skal undersøges at der ikke er panthavere på ejendommen.

Underskrivelse af skøde:

Skødet bliver underskrevet af begge parter i nærvær af en notar og resten af købsprisen bliver betalt til sælger. Det sker normalt 30 dage efter RESERVATIONEN.

Handelsomkostninger ved hus køb i spanien.
Mellem: 10% til 12%
Hus køb Costa Del Sol
Handelsomkostninger ved hus køb i spanien.

Der er en række udgifter forbundet med køb af bolig i Spanien.
Købsomkostningerne er følgende:

  • Lånomkostninger : 1 %
  • IVA (VAT) – Overtagelsesskat: 8 %
  • Stempel afgift (på skøde): 1 %
  • Notar, land registrering m.v.: mellem 300 og 1.500 euro.
  • Advokat honorar: 0,5 – 1 %

Udgifter forbundet med bolig Køb i Spanien 10 – 12 % af ejendommens værdi .

Køb af Bolig på Costa del Sol

Købsforløb

En bolighandel i Spanien foregår ikke helt som den ville gøre i Danmark. Der er flere faldgruber, og som udlænding er man tilbøjelig til at tænke ”dansk” hvilket kan føre til unødige frustrationer, hvis ikke man har allieret sig med en dygtig mægler eller selv sat sig nøje ind i handelsprocessen.


Sektionen er under opdatering