Bargain Andalucia Logo

Køb af Bolig på Costa del Sol

Købsforløb

En bolighandel i Spanien foregår ikke helt som den ville gøre i Danmark. Der er flere faldgruber, og som udlænding er man tilbøjelig til at tænke ”dansk” hvilket kan føre til unødige frustrationer, hvis ikke man har allieret sig med en dygtig mægler eller selv sat sig nøje ind i handelsprocessen.

Reservation

Så snart at man har fundet den ejendom man ønsker at købe, og køber samt sælger er nået til enighed om en handelspris, er det næste naturlige skridt, at få reserveret ejendommen, og fjernet den fra markedet. Dette gøres ved at der indbetales et depositum, samt underskrives et reservationsdokument af begge parter.

Depositumsbeløbet er typisk på 6.000€, men kan variere alt afhængigt af ejendommens pris. Beløbet overføres som udgangspunkt typisk til en konto hos købers advokat, som herefter “låser” boligen, mens vedkommende indhenter alt relevant ejendomsdokumentation. Vi råder altid til at du som køber tager kontakt til en advokat, inden du påbegynder reservation af en ejendom, fremfor at overføre penge direkte til en ejendomsmægler eller sælger, som kan være standard kotume hos nogle mæglere på Costa del Sol.

Så længe at der er indskrevet et advokatforbehold i reservationen – noget vi altid gør som standard – bliver det fulde reservationsbeløb refunderet, hvis det viser sig at de lovpligtige forhold omkring ejendommen ikke opfyldes, eller evt. forbehold fra købers side ikke imødekommes.

På reservationsdokumentet, som kun består af én enkelt A4 side, anføres købers og sælgers navne, handelsprisen, boligens adresse, en ønsket overtagelsesdato, og endelig evt. forbehold køber måtte have.

Købsaftalen

Underskrift af købsaftale sker normalt 10 til 14 dage efter reservationen, og man må forvente at skulle betale 10-40% af købsbeløbet samtidigt. Ved køb af gensalgsejendom er det typisk 10%, mens satsen ved køb af projektsalg, normalt ligger mellem 20 og 40% af købesummen.

De 14 dage optil, bruges typisk af din advokat til at rekvirere, gennemlæse og godkende alle relevante dokumenter og forhold for den pågældende ejendom. Her tjekkes der bl.a. op på forhold som vedrører byggelicenser, bankgarantier, panthavere, ejerforhold mm. ifm. ejendommen.

Selve købsaftalen er meget lig den man kender fra Danmark – altså en detaljeret kontrakt som indeholder samtlige forhold og forpligitgelser omkring handel af boligen.

Skødeskrivning

Skødet bliver underskrevet af både køber og sælger (eller disses juridiske repræsentanter), enten hos eller i nærvær af en notar. I samme ombæring overføres den resterende del af købesummen. Dette sker normalt 30-50 dage efter reservationen, med mindre at andet er aftalt – fx. en lang / kort overtagelse eller lign. På de 30+ dage har både køber, sælger, bank og advokat haft nok tid til at klargøre hver sit, til at ejendommen kan skifte hænder.

I forbindelse med køb af fast ejendom på Costa del Sol, er det vigtigt at huske der skal pålægges en række handelsomkostninger oven på købsprisen. Disse beregnes som en procentdel af boligens indgåede pris, op er fordelt som følger.

Handelsomkostninger ved boligkøb i Spanien (Costa del Sol) – gensalg:

  • 7% ejendomsskat (obligatorisk)
  • 1-2% skøde og stempelafgift (obligatorisk)
  • 1% i advokatsalær (anbefalet, men ikke krævet)

Altså 9-10% totalt. Dette er dog uden at der er taget højde for evt. omkostninger forbundet med finansiering af boligkøbet, gennem bank eller realkreditinstitut. Denne udgift ligger typisk på mellem 0-2%.

Handelsomkostninger ved boligkøb i Spanien (Costa del Sol) – projektsalg:

  • 10% moms (obligatorisk)
  • 1-2% skøde og stempelafgift (obligatorisk)
  • 1% i advokatsalær (anbefalet, men ikke krævet)

Altså 12-13% totalt. Igen er evt. låneomkostninger ikke medregnet.